Kits


52.990 52990.0 CLP

Kit Raspberry PI 3 Modelo B+

MCI05531

69.990 69990.0 CLP

Raspberry Pi Starter Kit

MCI05529

16.990 16990.0 CLP

Sensor module kit for Raspberry pi 3

MCI05427

29.990 29990.0 CLP

Raspberry Pi Zero W Basic Kit

MCI05244

22.990 22990.0 CLP

Kit Raspberry Pi Zero

MCI05142

78.990 78990.0 CLP

Kit Raspberry Pi V3 - Desktop

MCI04871

39.990 39990.0 CLP

Kit Básico Raspberry Pi Zero W

MCI04192

51.990 51990.0 CLP

KIT Rasberry Pi v3

MCI04870

Sale
Bundle
Kit Raspberry PI 3 Modelo B+
52.990 52990.0
Save $ 10.980
Sale
Bundle
Raspberry Pi Starter Kit
69.990 69990.0
Sale
Bundle
Sensor module kit for Raspberry pi 3
16.990 16990.0
Sale
Bundle
The basic learning kit for raspberry PI
18.990 18990.0
Sale
Bundle
Kit Raspberry Pi V3 16GB + Libro RPi IoT Projects
62.990 62990.0
Save $ 25.880
Sale
Bundle
Raspberry Pi Zero W Basic Kit
29.990 29990.0
Sale
Bundle
Kit Raspberry Pi Zero
22.990 22990.0
Sale
Bundle
Kit Raspberry Pi V3 - Desktop
78.990 78990.0
Sale
Bundle
Kit Básico Raspberry Pi Zero W
39.990 39990.0
Sale
Bundle
KIT Rasberry Pi v3
51.990 51990.0
Save $ 11.980